สมเด็จพระเทพฯเสด็จสำนักกฎหมาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

 

capture-20141213-104745_Fotor

adminสมเด็จพระเทพฯเสด็จสำนักกฎหมาย