สมเด็จพระเทพฯทรงเทปูนปิดงานโครงสร้าง ตึก สก.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเทปูนปิดงานโครงสร้าง ตึก สก.
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2537

capture-20141213-104745_Fotor
Ceremony of Pouring Cements as the Sign of Construction Completion
HRH Princess Maha Chakri Siridhorn kindly went to pour cements as the sign of construction completion of HM Queen Sirikiti Building Construction Project.

capture-20141213-104745_Fotor

adminสมเด็จพระเทพฯทรงเทปูนปิดงานโครงสร้าง ตึก สก.