พิธีเปิด พีระยา นาวิน

พีระยา นาวิน ศูนย์พหลโยธิน 47

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีเปิด พีระยา นาวิน ศูนย์พหลโยธิน 47

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2539

The inauguration of Pierra Navin’s Phaholyothin 47 Nursery was presided over by

Patriarch Somdej Phra Buthacharn of Srakes Rajavoraviharn Temple,on December 12,1996.

IMG_00011

IMG_0001

 

capture-20141213-104745_Fotor

พีระยา นาวิน ศูนย์ลำปาง

 

ประธานพิธีเปิด สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, ดร.พีระ มานะทัศน์ (ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2543

Its inauguration on March 3, 2000 was presided over by

Patriarch Somdej Phra Buthacharn of Srakes Rajavoraviharn Temple,

Prof. Dr.Ukrit Mongkolnavin, Dr.Pira Manathas (the Governor of Lampang Province).

11088022_10153145149491465_1685166723_o

11103605_10153145149526465_1842830324_o 11090429_10153145149531465_1078485758_o

capture-20141213-104745_Fotor

พีระยา นาวิน ศูนย์กาญจนบุรี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีเปิด พีระยา นาวิน ศูนย์กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2543

The inauguration of Pierra Navin’s Kanchanaburi  Nursery was presided over by

Patriarch Somdej Phra Buthacharn of Srakes Rajavoraviharn Temple,on July 11, 2000.

k02

k01 k03

 

capture-20141213-104745_Fotor

adminพิธีเปิด พีระยา นาวิน