ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย

    ความเป็นมา          วัตถุประสงค์              พิธีวางศิลาฤกษ์   

เหรียญ สก.สดุดี          พิธีเทปูนปิดงาน         ห้องประชุมมงคลนาวิน

IMG_0003

ในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม คณะข้าราชบริพารร่วมกับสภากาชาดไทย จึงดำริที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมีอยู่อย่างมั่นคงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้เป็นอาคารเคียงคู่กับ “ตึก ภปร.”โดยขอพระราชทานนามว่า “ตึก สก.”

                                                       หนังสือ ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย

                             capture-20141213-104745_Fotor

 

 


Hackตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย