พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์สักทองสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญได้แก่ เพื่อการอนุรักษ์, เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้, เพื่อการศึกษาคุณธรรมของคนไทย จึงขอให้ท่านผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับความรู้และมีความสุขใจตลอดไป รวมทั้งมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย

หนังสือพิพิธภัณฑ์สักทอง

capture-20141213-104745_Fotor

The Golden Teak Museum was constructed for the purposes of conservation, education/learning, and understanding of the Thai ethics. We wish all visitors to this Golden Teak Museum will get knowledge and be happy peacefully. Be proud and think you are lucky to be born as Thai people.

Golden Teak Museum Book

capture-20141213-104745_Fotor


 

adminพิพิธภัณฑ์