งานประพันธ์เพลง

   IMG_0004

IMG_0005

IMG_0004 IMG_0005

IMG IMG_0006-2

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้ใช้เวลาว่างประพันธ์เพลงขึ้นหลายเพลง

เพื่อช่วยปลูกฝังจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม ให้เยาวชนของชาติเติบโต

เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และรับทอดภาระนำชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

โดยได้อัญเชิญอมตพจน์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาเป็นสาระสำคัญของเพลง

“ขอเป็นคนดี” หนึ่งในเพลงชุด คนดีของสมเด็จย่า ดังแนวทางของพระองค์ที่ว่า

“คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง ……

แต่พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม”

 

capture-20141213-104745_Fotor

๑. เพลง พระมหากรุณาธิคุณ 

ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ


๒. เพลง เมตตาบารมี 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย เจษฎา สุขทรามร


 

๓. เพลง เมตตาธรรม 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย เจษฎา พัฒน์พงศ์ จันทาพูน


 

๔. เพลง ขอเป็นคนดี 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ


 

๕. เพลง โรงเรียนของหนู 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ


 

๖. เพลง เด็กของครู 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย อภิสิทธิ์ วงศ์โชติ


 

๗. เพลง ครู-ด้วยจิตวิญญาณ 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย ปิติ เกยูรพันธ์


 

๘. เพลง ครูดี 
ประพันธ์เนื้อร้อง โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประพันธ์ทำนอง โดย วินท์ โอสถานนท์
เรียบเรียง โดย เจษฎา พัฒน์พงศ์ จันทาพูน


 

๙. เพลง บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน

ขับร้องโดย นักเรียนอนุบาล โรงเรียนพีระยา นาวิน

capture-20141213-104745_Fotor

 

adminงานประพันธ์เพลง