พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

PIERRA NAVIN NURSERY CENTER

Pierra Maternity And Child Welfare Foundation  under the Royal patronage
of HRH the Princess Mother


ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ประธานกรรมการ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พ.ศ.2527 – ปัจจุบัน)
อดีตประธานรัฐสภา (พ.ศ.2527-2532 และ พ.ศ.2534-2535)

Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin

President of the Executive Committee of Pierra Maternity  & Child Welfare Foundation
(1984-present)

Former President of the Senate  and Former President of the National assembly
(1984-1989, and 1991-1992)

capture-20141213-104745_Fotor


แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ผู้ก่อตั้งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พ.ศ.2481-2527)

Dr.of Philosophy and Dr.of Medicine  Khun Pierra Vejabul

Honorary President, Founder of Pierra Maternity & Child Welfare Foundation (1938-1984)

capture-20141213-104745_Fotor

 

ติดตามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมหน้า Fan Page / www.facebook.com/pirayanavinschool


CLICK-HERE-to-become-a-fan-banner

Become a fan : https://www.facebook.com/pirayanavinschool?ref=tn_tnmn


 

adminพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี