สมเด็จพระเทพฯเสด็จห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดประชุมโครงการก่อสร้าง ตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๓๕

 

Su Chitสมเด็จพระเทพฯเสด็จห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ