หุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส)

mm

สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๙ พระองค์

page01

page02

page03

page04

page05

page06

page07

page08

page09

page10

capture-20141213-104745_Fotor

nn

พระอริยสงฆ์ไทย จำนวน ๑๙ รูป

page11

page12

page13

page14

page15

page16

page17

page18

page19

page20

capture-20141213-104745_Fotor

adminหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส)