หุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส)

พระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๙ พระองค์

a1-2

a3-4

a5-6

a7-8

a9-10

a11-12

a13-14

a15-16

a17-18

a19

capture-20141213-104745_Fotor

พระอริยสงฆ์

พระอริยสงฆ์ไทย จำนวน ๑๙ รูป

b1-2

b3-4

b5-6

b7-8

b9-10

b11-12

b13-14

b15-16

b17-18

b19

capture-20141213-104745_Fotor

  Click-Here-PNG-HD1396519235-o

adminหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส)