“พระองค์ภา” ทรงฝึกงานทนายความ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

ทรงฝึกงาน ณ สำนักกฎหมาย มงคลนาวิน

ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๔๓, วันที่ ๓, ๔,๕, ๗ เมษายน ๒๕๔๓

 

capture-20141213-104745_Fotor

admin“พระองค์ภา” ทรงฝึกงานทนายความ