บุคคลสำคัญเยือนสำนักงาน

ฉลองวันเกิดครบ ๘๐ ปี คุณชมพู อรรถจินดา

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๕

capture-20141213-104745_Fotor

นายเกษม สรศักดิ์เกษม นายกสภาทนายความ ปี ๒๕๓๘ และคณะ

เข้าคารวะ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

ณ สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๓๘

capture-20141213-104745_Fotor

 

 

adminบุคคลสำคัญเยือนสำนักงาน