“สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

งาน “แนะนำสารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

และหนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน

ณ โรงแรมฮิลตัน ณ ปาร์กนายเลิศ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗

capture-20141213-104745_Fotor

ประมวลภาพการประชุมจัดทำหนังสือ สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

capture-20141213-104745_Fotor

admin“สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”