ไลฟ์สไตล์

ปรัชญาในการดำเนินชีวิต ชีวิตของผม
ก็คงเหมือนกับบุคคลทั้งหลาย แต่ว่าในการ
ทำงานหรือการดำเนินชีวิตส่วนตัวก็จะยึดหลัก
ที่คุณพ่อเคยสอนไว้ ท่านบอกให้ยึดหลัก ๓ ป.
คือ ประพฤติดี ปฏิบัติดี และประหยัดดี

G.M. ฉบับที่ ๕๙, มีนาคม ๒๕๓๔

capture-20141213-104745_Fotor

My life is probably anyone else’s,
but in my work and in my private life
I follow the three principles my father taught me:
behave well, do your best, and be thrifty.

G.M. Vol.59, March 1991.

capture-20141213-104745_Fotor

       

       

adminไลฟ์สไตล์