การประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๗๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดประชุม

การประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๗๘

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๐ ณ กรุงเทพมหานคร

โดยมีวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรแต่ละประเทศรวม ๑๐๘ ประเทศทั่วโลกมาประชุม

และประธานรัฐสภาไทย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้รับเลือกจากสมาชิกให้เป็นประธานการประชุม

g01

capture-20141213-104745_Fotor

งานเลี้ยงรับรองสมาชิก

capture-20141213-104745_Fotor

adminการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๗๘