วางมือจากธุรกิจ          แต่ไม่ทิ้งสำนักกฎหมาย
วางมือจากการสอน      แต่ไม่ทิ้งงานเขียนตำรากฎหมาย
วางมือจากงานทั่วไป    แต่ไม่ทิ้งงานสังคมสงเคราะห์
วางมือจากการเมือง     แต่ไม่ทิ้งบ้านเมือง

๑๐ มีนาคม ๒๕๓๗

Give up business       but not the law office.
Give up teaching       but not writing legal texts.
Give up public life     but not charity work.
Give up politics         but not the country.

10 March 1994

capture-20141213-104745_Fotor

admin