ผลงานด้านต่างประเทศ (๒)

014

27–29 มิถุนายน 2530

สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าพบประธานสภาสูงและนายกรัฐมนตรี

capture-20141213-104745_Fotor

015

1-2 กรกฎาคม 2530

ยูโกสลาเวีย เข้าพบประธานรัฐสภา Rosik

capture-20141213-104745_Fotor

016

6–8 กรกฎาคม 2530

ราชอาณาจักรเบลเยียม

capture-20141213-104745_Fotor

017

14 สิงหาคม 2530

ฮังการี

capture-20141213-104745_Fotor

018

17 สิงหาคม 2530

โรมาเนีย เข้าพบประธานสภาฯ

capture-20141213-104745_Fotor

019

26-27 พฤศจิกายน 2530

 เครือรัฐออสเตรเลีย

 

capture-20141213-104745_Fotor

020

6-12 กันยายน 2531

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

capture-20141213-104745_Fotor

021

12-20 กันยายน 2531

สาธารณรัฐประชาชนจีน

capture-20141213-104745_Fotor

022

12-20 กันยายน 2531

ทิเบต

capture-20141213-104745_Fotor

adminผลงานด้านต่างประเทศ (๒)