มูลนิธิรับเสด็จฯ


DSC02131
DSC02071
เมื่อวันที่ 23  พฤษจิกายน พ.ศ. 2547
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม และทอดพระเนตรงานการผลิตของเล่น  และ สื่อการสอน

On November 23,2004 HRH Princess Kalaya,the Princess Sister kindly

visited to sight the toys and teaching-learning medias production of Pierra Navin School

capture-20141213-104745_Fotor

 


DSC04449

DSC04478
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชม และทอดพระเนตร งานการผลิตของเล่น และสื่อการสอน
On March 17,2006HRH Princess Srirasmi,the Royal Consort kindly
visited to sight the toys and teaching-learning medias production of Pierra Navin School
 capture-20141213-104745_Fotor

adminมูลนิธิรับเสด็จฯ