เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร) เจริญพาณิช

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร) เจริญพาณิช อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ณ โรงเรียนสุขุมาลธัมมุทิส :     วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  

adminเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ศพพระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสสานุกโร) เจริญพาณิช

งานวันเกิด 10 มีนาคม 2557

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านฯประธาน ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน                    ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร วันที่ 10 มีนาคม 2557  

adminงานวันเกิด 10 มีนาคม 2557

เจ้าภาพสวดอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน นำคณะทำงาน คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิธิธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) และ ตัวแทนคณะครูพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

adminเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรนีนครินทราบรมราชชนนี และ มูลนิธิ ตึก สก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร    

adminเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)