งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  

adminงานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ล่องเรือเที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ ๓ วัด ธรรมทัศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน พร้อมด้วยคุณเกริก-ผศ.เมธินี -คุณภามาศ วณิกกุล และคณะบุณยประสพ ได้ล่องเรือเที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ 3 วัด ธรรมทัศนา กับ ห้องอาหารยกยอ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 1. วัดปรมัยยิกาวาส หรือที่เรียกว่า “วัดมอญ” กราบขอพร พระนนทมุนินทร์ พระประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งชมจิตรกรรมฝาผนัง และเจดีย์ทรงรามัญ ชมสาธิตเครื่องปั้นดินเผา ณ ศูนย์วัฒนธรรมพื้นบ้านชาวมอญ และเลือกซื้อเครื่องปั้นดินเผา เป็นของฝาก 2. วัดไผ่ล้อม หรือชื่อภาษามอญว่า “เพี๊ยะโต้” กราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และชิมทอดมันหน่อกะลา ซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อในเกาะเกร็ด ชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะ หัตถกรรม วัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชน 3. วัดเสาธงทอง หรือที่เรียกภาษามอญว่า” เพี๊ยะ อา ล้าต” เดิมชื่อ วัดสวนหมาก กราบขอพรพระประธานในโบสถ์ ปางมารวิชัยปูนปั้นขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะเกร็ด  

adminล่องเรือเที่ยวเกาะเกร็ด ไหว้พระ ๓ วัด ธรรมทัศนา วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ทำบุญที่วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร และเยี่ยมชมพีระยา นาวิน ศูนย์กาญจนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน พร้อมด้วยตัวแทนครูใหญ่ศูนย์สาขา และศูนย์พหลโยธิน 47 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร พร้อมกันนั้นท่านประธานฯ ได้เยี่ยมชมพีระยา นาวิน ศูนย์กาญจนบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘    

adminทำบุญที่วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร และเยี่ยมชมพีระยา นาวิน ศูนย์กาญจนบุรี

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระวินัยโสภณ (หลวงปู่เล็ก ธมมปาโล) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระวินัยโสภณ  (หลวงปู่เล็ก ธมมปาโล) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558  

adminเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระวินัยโสภณ (หลวงปู่เล็ก ธมมปาโล) ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

งานเลี้ยงฉลอง นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน และญาติพี่น้อง บำเพ็ญกุศล นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี ณ พระวิหารคดนิพพาน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และรับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ    

adminงานเลี้ยงฉลอง นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี

พิธีบำเพ็ญกุศล นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน และญาติพี่น้อง บำเพ็ญกุศล นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี ณ พระวิหารคดนิพพาน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  

adminพิธีบำเพ็ญกุศล นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี

ข่าวงานครบ ๑๐๐ ปีนามสกุลพระราชทาน มงคลนาวิน

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน และญาติพี่น้อง บำเพ็ญกุศล นามสกุลพระราชทาน “มงคลนาวิน” ครบ ๑๐๐ ปี ณ พระวิหารคดนิพพาน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และรับประทานอาหารร่วมกันที่ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ   ข่าว นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗     ข่าว นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

adminข่าวงานครบ ๑๐๐ ปีนามสกุลพระราชทาน มงคลนาวิน

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน-นิติศาสตร์ 98

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้เปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ มงคลนาวิน ต้อนรับเพื่อนรุ่นนิติศาสตร์ 98 นำชม หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราช 19 พระองค์ และพระอริยสงฆ์ 20 องค์ ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ที่ได้รวบรวมหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์ไว้มากที่สุดในประเทศไทย (แห่งแรกคือ พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร)    

adminพิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน-นิติศาสตร์ 98

พิธีเปิด “อาคารเรียน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน”

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแจ้ห่ม ร่วมทั้งหน่วยงานราชการ/หน่วยงานเอกชน และผู้ปกครองเด็กทุกท่าน ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ อาคารเรียน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน” ณ.สถานรับเลี้ยงปฐมวัยพีระยานาวิน วัดศรีหลวง ศูนย์ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง วันเสาร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  

adminพิธีเปิด “อาคารเรียน ๘๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน”