ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาสหทัยสมาคม พร้อมทั้งถวายแจกันดอกกุหลาบจากบ้านคีรีรมย์ (เขาใหญ่)    

adminลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม

“สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ฬ ่ร่วมใจ สืบสานประเพณี”

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ฬ ร่วมใจ สืบสานประเพณี” เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวาระขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกันรดน้ำขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ซึ่งมี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์ รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย และอดีตคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช รองศาสตราจารย์ดำริห์ บูรณะนนท์ และคณาจารย์อาวุโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพินท์ ขจรอำไพสุข และ ศาสตาจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์  

admin“สงกรานต์ ปีใหม่ไทย ฬ ่ร่วมใจ สืบสานประเพณี”

งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙  

adminงานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

พิธีเปิดห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๔-๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องในวาระอายุครบ ๘๒ ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้จัดงานเปิดห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๔-๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในงาน ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้ส่งมอบห้องประชุม ๒ ห้องที่ได้ปรับปรุงตกแต่งใหม่ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ซึ่งทางมูลนิธิฯ,คณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อดีตคณบดีและลูกศิษย์ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต สมทบทุนในการสร้างครั้งนี้ด้วย   ภาพบรรยากาศ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๔ หลังทำการปรับปรุงแล้ว

adminพิธีเปิดห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๔-๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีทอดกฐิน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้เป็นประธานพิธีทอดกฐิน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีพลเรือเอกอุฬาร มงคลนาวิน อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมในพิธีด้วย พร้อมนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับภิกษุ สามเณรและนักเรียนในโอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้  ในวันเดียวกัน รอบเช้าเวลา ๑๐.๓๙ น. พลเรือเอกอุฬาร  มงคลนาวิน อดีตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ได้เป็นประธานพิธีเททอง – วางศิลาฤกษ์ พิธีพุทธาภิเษกรูปเหมือนพระราชสังวราภิมณฑ์(หลวงปู่โต๊ะ) ณ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

adminพิธีทอดกฐิน ณ วัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง  

adminลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

เสวนาบูชาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครั้งที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ได้จัดเสวนาน้อมรำลึกถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ วัดเขาวง สระบุรี เพื่อบูชาคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน มีความเคารพศรัทธาในวิสัยทัศน์และการมองโลกแบบกว้างไกลของเจ้าประคุณสมเด็จฯ จึงอยากขยายแนวคิดให้ปรากฏเด่นชัดขึ้น สำหรับพระสงฆ์รุ่นใหม่ โดยมีพระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร อาจารย์จำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเสวนา โดยการเสนาครั้งนี้ ได้ใช้วัดเขาวง เป็นสถานที่พูดคุย เนื่องจากเป็นสถานที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้พบพระพรหมสิทธิ ครั้งแรก ขณะเป็นสามเณรนำชาวบ้านตัดถนนเข้าชุมชนเขาวง จึงขอให้มาอยู่วัดสระเกศ วัดเขาวง สร้างขึ้นบนที่ดินของโยมบิดา โยมมารดาพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ต่อมา ท่านได้บริจาคที่ดินขยายวัดเขาวงให้กว้างขวางขึ้น พร้อมกับปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสง่างาม และยังบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียนชุมชนเขาวง อีกด้วย คำอธิบาย facebook : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  

adminเสวนาบูชาคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ครั้งที่ ๑

พิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลทุ่นระเบิด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลทุ่นระเบิดเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิด ในพื้นที่ SHA 481-01 ณ บ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมเดินทางได้แก่ ดร.ประจิตต์ โรจนพฤกษ์ รองประธานมูลนิธิฯ, พลเรือเอกวรงค์ ส่งเจริญ, พลเอกปรีชา ตุลยสุวรรณ, นายเรืองฤทธิ์ เลื่อนไธสง และ รศ.ดร.เจษฏ์ โทณะวณิก กรรมการมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก พลโท วิทยา วชิรกุล ผอ.ศูนย์ทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC), Mr.Omura Shutaro ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอน้ำยืน, นายกอบต ตำบลน้ำยืน เดินทางมาร่วมในพิธีด้วย ในการนี้ ประธานมูลนิธิฯ มอบโล่ห์ ให้แก่ องค์กรที่สนับสนุนมูลนิธิฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์, มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านโนนสูง มอบอุปกรณ์ขาเทียมให้กับศูนย์ขาเทียม และ ชมการแสดงของสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิถนน …

adminพิธีเปิดโครงการสำรวจข้อมูลทุ่นระเบิด อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

พระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ- ท่านผู้หญิงมณฑินี  มงคลนาวิน ได้เดินทางไปยัง ปราสาทพระเทพบิดร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ตามราชประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติในราชสำนัก โดยถือเป็นประเพณี ที่บรรดาสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ทุกๆท่านจะต้องไปถวายสักการะเป็นประจำทุกปี โดยเปิดให้ข้าราชการ และประชาชน ได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ด้วย ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ขอบคุณภาพจาก http://www.chaoprayanews.com/  และภาพข่าวจาก สถานีโทรทัศน์ nbt  

adminพระราชพิธีฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เยี่ยมชมและมอบเอกสารให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน และ ผศ.เมธินี วณิกกุล ได้เข้าเยี่ยมชมและส่งมอบต้นฉบับหนังสือสมุดบันทึกของนายเรือตรีมงคล มงคลนาวิน โดยมีคุณนัยนา แย้มสาขา ผอ.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และคุณกนกอร ศักดาเดช ผอ.สำนักหอสมุดแห่งชาติ ให้การต้อนรับ  

adminเยี่ยมชมและมอบเอกสารให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ