งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร  

Hackงานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน (๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓  ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

Su Chitงานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒

รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ประมวลภาพงานมอบ รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก และกำหนดจะจัดในเดือนมีนาคมของทุกปี รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ เป็นรางวัลที่จะประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้กอบคุณูปการด้านนิติศาสตร์เพื่อสังคม ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้มอบรางวัลเกียรติยศในปีแรกนี้ ให้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ ซึ่งท่านได้อุทิศตนเพื่อปฏิบัติราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และยังได้ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อแก้ไข ผดุง และเสริมสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียม และความสุขของมวลมนุษย์ ทั้งในสังคมไทย และสังคมโลก โดยได้ปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญหลายหน้าที่ โดยเฉพาะตำแหน่งซึ่งปฏิบัติในภารกิจขององค์การสหประชาชาติ อาทิผู้รายงานพิเศษเรื่องการค้าเด็กและโสเภณี ประธานคณะอนุกรรมการสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไอวอรี่โคสต์ กรรมการที่ปรึกษาคณะผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านความคุ้มกันระหว่างประเทศ ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และอีกมากมาย ท่านได้สร้างคุณูปการอย่างกว้างขวางในองค์การสิทธิมนุษยชนโลก และสร้างเกียรติคุณอย่างยิ่งใหญ่แก่วงการนิติศาสตร์ไทย นอกจากรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลแล้ว ยังมีรางวัลสำหรับโครงการของนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ที่ดำเนินงานด้านนิติศาสตร์เพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะอันดีงาม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนของชาติ ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี รางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ แบ่งเป็น 2 …

Hackรางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน ‘นิติศาสตร์เพื่อสังคม’ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

adminงานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

งานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม”

เนื่องในวาระสัตตมวัฎมงคล ฉลองอายุ ๗ รอบนักษัตร ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้จัดงานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขกผู้มีเกียรติและลูกศิษย์เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน    

adminงานเสวนาหัวข้อ “นิติศาสตร์เพื่อสังคม”

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน โดย สภาทนายความ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานที่ปรึกษาสำนักกฎหมาย มงคลนาวิน ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ สภาทนายความ ในหัวข้อ “การสร้างคนให้เป็นทนายความที่ดี”

Hackสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน โดย สภาทนายความ

งานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

ประมวลภาพพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐    

Suchitงานวันเกิด ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐

งานปาฐกถาพิเศษ “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

เนื่องในวาระอายุครบ ๘๓ ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้จัดงานปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดย ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ร่วมกับ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น ๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณบดีและอดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขกผู้มีเกียรติและลูกศิษย์เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  

Suchitงานปาฐกถาพิเศษ “พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตปธ.รัฐสภา น้อมนำคำสอน “พอเพียง – สามัคคี” เป็นหลักดำเนินชีวิต

  เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ ๔๒ โดยในเวลา ๑๐.๓๐ น. ศ.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการมูลนิธิ ตึก สก.ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม จำนวน ๘ รูป จากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร สวดพระอภิธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงาน มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์, มูลนิธิ ตึก สก.ในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ในฐานะประธานมูลนิธิตึก สก. ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันนี้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชนได้เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ โดยส่วนตัวมีความปลาบปลื้มใจต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีมากมายตลอดการทรงงาน ๗๐ …

adminศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตปธ.รัฐสภา น้อมนำคำสอน “พอเพียง – สามัคคี” เป็นหลักดำเนินชีวิต