การจัดแสดงภายใน ชั้นแรก

02222

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๖ (จำลอง) ขนาดความสูง ๑๖๐ เซ็นติเมตร

02424

02525

โต๊ะประชาสัมพันธ์ – บริเวณชั้นแรกทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของห้อง มีบอร์ดจัดแสดงประวัติของ นาวาโท พระมงคลนาวาวุธ ต้นตระกูลมงคลนาวิน และผลงานต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

02727

บริเวณด้านในสุดของห้องมีตู้หนังสือ ประกอบไปด้วยตำราทางวิชาการต่าง ๆ และหนังสืออ่านเล่น สามารถนำมานั่งอ่านได้ที่โต๊ะรับรอง

02929

เมื่อเข้าถึงด้านในสุด (ฝั่งซ้าย) ของชั้่นแรก จะพบกับทางออกเพื่อขึ้นบันไดไปยังชั้นที่สอง โดยระหว่างทางขึ้นทั้งสองฝั่งจะมีรูปภาพพุทธประวัติที่เล่าเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน

03030

ลิฟต์โดยสาร ได้ติดตั้งลิฟต์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์และประชาชนผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กได้ใช้เพื่อขึ้นนมัสการสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์ชั้นบนโดยสะดวก

capture-20141213-104745_Fotor

adminการจัดแสดงภายใน ชั้นแรก