พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เสด็จฯโดยขบวนรถไฟพระที่นั่งถึงสถานีรถไฟอยุธยา

แล้วเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งไปถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง

ทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยอดีตพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

เนื่องในการพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ณ พลับพลาตรีมุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

capture-20141213-104745_Fotor

adminพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑