กิจกรรมต่าง ๆ

วันรพี

capture-20141213-104745_Fotor

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์

capture-20141213-104745_Fotor

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่

capture-20141213-104745_Fotor

การแข่งขันกีฬาภายในสำนักงาน

capture-20141213-104745_Fotor

adminกิจกรรมต่าง ๆ