สัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน โดย สภาทนายความ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานที่ปรึกษาสำนักกฎหมาย มงคลนาวิน ให้สัมภาษณ์พิเศษ กับ นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ สภาทนายความ ในหัวข้อ “การสร้างคนให้เป็นทนายความที่ดี”

Hackสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน โดย สภาทนายความ